Laden...

Algemene voorwaarden Schoenservice Harco

Schoenservice Harco - Rijksweg Centrum 55 – 6161EC. Geleen.

Dit zijn de algemene voorwaarden en huisregels (A.V.) die van toepassing zijn op het bedrijf "Schoenservice Harco", kamer van koophandel nummer 61701165. Opgesteld op 1 september 2014 door eigenaar en schoenhersteller H. Hendriks.

De werkzaamheden binnen dit bedrijf is het repareren van schoeisel, lederwaren, tassen, alsmede het dupliceren van sleutels en de verkoop van bij- en aanverwante artikelen. Iedere klant/geïnteresseerde/belanghebbende kan deze voorwaarden en huisregels inzien, en desgevraagd er een kopie van krijgen.

In deze A.V. spreekt men over een *item*.

Dit is de te repareren paar schoenen/1 tas- schoen/riem/enz. cq. werkopdracht.

Deze A.V. bestaat uit 4 hoofdstukken:

 1. Reparaties en procedures
 2. Sleutelservice
 3. Klachten
 4. Openingstijden en aanvullingen

Hoofdstuk 1 Reparaties en procedures

A) (standaard) Procedure ‘het aanbieden van een reparatie tot het weer afhalen’
 1. De klant biedt zijn item aan ter reparatie. (niet op afspraak)
 2. Per item krijgt de klant een bonnetje met corresponderend nummer mee. (lees hierover meer, hoofdstuk 1 B. ( ‘de afgifte bon’) Dit nummer is gelijk aan het nummer wat op het item geklemd word. Afgesproken wordt wanneer het klaar moet/is, en wanneer de klant het item komt afhalen. Ook wordt het telefoonnummer van de klant genoteerd op het kaartje wat achterblijft bij het item. ( lees hierover meer hoofdstuk 1C ‘ Uw telefoonnummer ’. )
 3. De werkopdracht wordt uitgevoerd en wanneer klaar op datum gestempeld.
 4. De klant komt het item ophalen. Door middel van de afgiftebon word het snel gevonden. Is de klant de bon vergeten of kwijt geraakt, dan krijgt de klant toch het item mee dankzij het controleren van het telefoonnummer. Is ook het telefoonnummer (bij de klant) niet bekend dan wordt er een adres genoteerd (en 1 jaar bewaard)
 5. De klant rekent direct contant af, of via de Pinautomaat. Bij Schoenservice Harco wordt er niet op rekening gewerkt.

B) ‘De afgiftebon’

Het nummerbonnetje bij afgifte is louter bedoeld als hulpmiddel om het betreffende item (indien aanwezig) snel op te sporen tussen alle andere items. (bij afhalen)

De afgiftebon:

 • is overdraagbaar en niet persoonsgebonden.
 • vertegenwoordigd geen waarde, zoals item/dienst/geld.
 • is geen bewijsdocument dat een item daadwerkelijk is gebracht bij Schoenservice Harco.

C) ‘Uw telefoonnummer’

Bij het brengen wordt het telefoonnummer gevraagd, en genoteerd op het bonnetje dat achterblijft op het item. Dit telefoonnummer word gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor extra controle bij het afhalen.
 • Na 8 weken de items niet opgehaald, word er een herinneringstelefoontje gepleegd. Dat gebeurd dan elke 4 weken zolang het item er nog staat. (max. 4X)

Schoenservice Harco houd zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen, als meer dan 1x een herinneringstelefoontje gepleegd moet worden. (1,50 euro per keer). Het telefoonnummer zal niet worden gebruikt voor verdere marketing doeleinden, of verstrekt aan derden. De gegevens worden na het ophalen van het item vernietigd.

D) ‘Loszittende onderdelen’

De klant dient er vooraf zelf zorg voor te dragen dat los- of half loszittende onderdelen zoals:

Knopen-schoenversieringen-merknaampjes-riempjes-schoenbandjes-tasversieringen- tasbanden – binnenzolen - orthopedische hulpmiddelen- podologische binnenzolen - hielstukken e.d. vastzittend aan het item worden aangeboden. (Tenzij het de opdracht aan Schoenservice Harco is om deze vast te zetten).

Als deze onderdelen op items toch los/half los word(en) aangeboden, dan kan Schoenservice Harco niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel zoekraken, zelfs niet als het onderdeel misschien zoekgeraakt is bij Schoenservice Harco.

Schoenservice Harco zal echter een zo passend mogelijke oplossing aanbieden. De kosten voor deze oplossing zijn in dat geval geheel of gedeeltelijk voor de klant. Echter, Schoenservice Harco kan niet overgaan tot complete vergoeding van het hele item, aangezien het om een onderdeel van het item gaat.(en deze los is aangeboden.)

E) ‘Verplichting tot het bewaren van het item’

12 weken lang is Schoenservice Harco verplicht om het item te bewaren (uitgezonderd los/half los van item(s) aangeboden onderdelen ) zie hoofdstuk 1D, en Verlies/Zoekraken zie hoofdstuk 1F).

Schoenservice Harco heeft na 12 weken bewaren het recht het item weg te gooien, of aan een goed doel te geven. Doch, de items worden tot na een jaar vanaf de klaarstempel bij Schoenservice Harco nog bewaard!

F) ‘Verlies/Zoekraken’

Indien het item is zoekgeraakt, kan Schoenservice Harco om een afgiftebon verzoeken. Dit is echter geen direct bewijs dat het verloren item ook daadwerkelijk bij Schoenservice Harco is gebracht!

Verlies door/bij Schoenservice Harco zou pas erkend kunnen worden, als dezelfde klant het item binnen 7 werkdagen, na brengen weer komt afhalen, met een recente afgiftebon , met een recent afgifte nummer. Het nummer wordt pas als recent beschouwd, als het +/- 150 opvolgende nummers verschilt van het eerstvolgende nummer dat nog afgegeven moet worden.

G) Origineel vs Reparatie

Hoewel we er wel naar streven, is het in veel gevallen vrijwel onmogelijk om items weer in absolute originele staat terug te brengen. Dit houdt het volgende in:

 • Leder materialen zijn natuurproducten. Het kan zijn dat zelfs binnen 1 paar schoenen zich kleurverschillen voordoen.
 • De kleur van gebruikte rubbermaterialen wordt gekozen bij benadering.
 • Hetzelfde geld voor de kleur van stikdraad en bv. ritsen, die kunnen vaak niet exact hetzelfde zijn als het origineel.
 • Bij sommige reparaties is het mogelijk dat er een dun lijmrandje <0,5mm zichtbaar blijft.
 • Sommige reparaties kunnen zichtbaar blijven, omdat er eerst iets van het origineel verwijderd is.

Hoofdstuk 2 Sleutelservice

Schoenservice Harco is ook gespecialiseerd in het dupliceren van sleutels.

Indien voorradig zal de klant op zijn sleutel(s) kunnen wachten. Niet alle sleutels in de markt zijn (voor ons) kopieerbaar. Bij speciale bestellingen zal het telefoonnummer worden genoteerd.

A) Als blijkt dat een kopie (nagemaakt van een origineel) niet naar behoren functioneert, dan zal Schoenservice Harco (gratis) trachten het kopie alsnog draaiende te krijgen (met de sleutelmachine). Dit kan tot max. 3x gebeuren. Als de sleutel dan nog niet functioneert krijgt de klant het TOTALE aankoopbedrag terug.

B) Bij het aanbieden van een gebogen of gebroken sleutel is het risico in dit geval geheel voor de klant. Schoenservice Harco zal eerst kosteloos proberen de sleutel draaibaar te maken. (max. 2x)

C) Bij het aanbieden van een kopie (het kopie-van-kopie effect) kan de verantwoordelijkheid niet geheel bij Schoenservice Harco liggen. Schoenservice Harco zal na het niet functioneren, trachten een goed kopie te maken (max. 2x) en daarna vragen naar een originelere sleutel. Is deze niet aanwezig, dan krijgt de klant 50% van het aankoopbedrag terug.

Hoofdstuk 3 Klachten

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, ook bij Schoenservice Harco.

A) Dit is de procedure die gevolgd word in geval van klachten, wat betrekking heeft op beschadiging aan items na reparatie, en/of als de reparatie niet voldoet aan de verwachtingen: (Dit geldt overigens niet voor Verlies/Zoekraken zie hoofdstuk 1F.)


 • Allereerst volgt er een visuele inspectie door Schoenservice Harco, waarbij word beoordeeld of een klacht wel of niet gegrond is. Klachten kunnen alleen hiermee in behandeling worden genomen. De visuele inspectie moet binnen 7 werkdagen na de reparatie plaatsvinden, anders kan Schoenservice Harco alsnog de klacht ongegrond verklaren.
 • Dan, indien gegrond, zal Schoenservice Harco het item gratis en met garantie repareren.
 • Als beschadiging(en) of klacht later weer terugkomt, zal Schoenservice Harco het (vanwege de garantie) weer gratis en met garantie repareren.
 • Indien de beschadiging/klacht toch weer terug komt of zichtbaar blijft, zal worden getracht de (beschadigde) onderdelen te vervangen.
 • Indien voorgaande acties doorlopen zijn, en niet tot het gewenste reparatieresultaat heeft kunnen leiden, word de totale reparatieprijs (incl. de allereerste) aan de klant teruggegeven.
 • Als een klacht ongegrond word verklaard of voorgaande acties niet hebben kunnen leiden tot een oplossing, zal het item worden aangeboden aan een onafhankelijke beoordelingscommissie van de NSV. (Nederlandse Schoenmakers Vereniging). Zover heeft Schoenservice Harco het tot nu toe nog nooit laten komen.
 • Het advies van deze commissie zal door Schoenservice Harco worden opgevolgd.

B) Schoenservice Harco is lid van de NSV. Dat is de Nederlandse Schoenmakers Vereniging.

Deze vereniging heeft voor haar leden Algemene Verkoop- en betalingsvoorwaarden vastgesteld. De tekst kunt u vinden via internet op www.schoenmaker.nl

Hoofdstuk 4 Openingstijden en aanvullingen

A) De (standaard) openingtijden zijn:

Voor onze actuele openingstijden gaat u naar onze contactpagina

Dit met uitzondering van feestdagen en vakantietijd ( zoals de bouwvak ), zie vakantie kaart in de winkel en vermelding op de website: www.harco.nl

Schoenservice Harco behoud zich het recht voor, om van de standaard openingstijden (tijdelijk) af te wijken. Schoenservice Harco is derhalve niet aansprakelijk te stellen voor onkosten die gemaakt zijn (door klanten/belanghebbenden) als openingstijden uit overmacht plotseling gewijzigd zijn.

B) Schoenservice Harco is elk jaar tijdens vakantie- zoals bouwvak vakantie- voor een bepaalde periode gesloten.

Het is dan niet mogelijk om spullen op te halen. De vakantie wordt ruim van tevoren aangekondigd via de afgiftebon, onze website: www.harco.nl openingstijden (24/7) en vakantie kaart in de winkel.

Schoenservice Harco kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor kosten die evt. zijn gemaakt, ten gevolge van het niet tijdig ophalen van items door de klant. De openingstijden van Schoenservice Harco dient door de klant zelf te worden bijgehouden, daar deze tussentijds nog wel eens kan veranderen. Tijdens vakantie periodes is het voor schoenservice Harco niet mogelijk garantie en service te verlenen. Ook hiermee dient de klant rekening te houden, voordat het item bij Schoenservice Harco wordt ingeleverd.

C) Het is verboden te roken bij Schoenservice Harco.

D) Buiten openingstijden is het niet mogelijk reparatie(s) aan te bieden of items op te halen bij Schoenservice Harco.

Tasje(s) met inhoud, buiten- of aan de (gesloten) deur hangend, wordt gezien als oud vuil en gedeponeerd in de Shoe-Box of weggegooid. Aan deze items kunnen dan geen rechten meer worden ontleend.

E) ‘De Shoe-box’

Tijdens openingstijden staat in de winkel ook een zogenaamde shoebox. Hierin worden alleen schoenen verzameld die door de klanten afgeschreven zijn. De box wordt compleet verzorgd en geleegd door een bedrijf. Eenmaal gedeponeerd in de Shoe-Box kan de klant geen aanspraak meer maken op dat item.


Schoenservice Harco is vrij de toegang te ontzeggen aan degene die zich niet kan houden aan deze A.V.